top of page

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Anchor 2

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SATICI

ÜNVANI : The Nott

Telefon: +90 532 409 82 46 

Web Adresi:www.thenott.co

E-posta : thenott@creativo.ist

ALICI:

Ad:

Adres:

Telefon:

E-Posta adresi:

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu, ALICI’NIN, SATICI’ ya ait www.thenott.co internet sitesinden elektronik ortamda veya +90 532 409 82 46  no’lu telefondan sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/ hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.thenott.co sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

Madde 3- ÜRÜN VE SİPARİŞ BİLGİLERİ

Ürünün adı:

Ürünün adeti:

Ürünün KDV dahil fiyatı:

Teslimat ulaşım fiyatı:

Ödeme Şekli:

Madde 4- FATURA VE TESLİMAT BİLGİLERİ

Fatura Adresi:

Faturadaki Unvan:

Madde 5- GENEL ŞARTLAR

18 yaşından küçük kişiler www.thenott.co internet sitesinden alışveriş yapamazlar. ALICI, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu teyid etmiş olur.

SATICI, www.thenott.co internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir. SATICI, fiyatı hatalı gösterilen siparişleri iptal etme hakkını saklı tutar.

ALICI, www.thenott.co ’dan alışveriş yaptığında, bunun kişisel kullanım amaçlı bir alışveriş olduğunu, yeniden satış amaçlı olmadığını kabul etmiş olur.

ALICI, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından ALICI’ye verilmesi gereken adres, telefon, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyid etmiş olur.

Ürün bedeli herhangi bir nedenle ödenmez ya da banka kayıtlarında iptal edilirse, SATICI ürünün teslim edilmesi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

Banka havalesi ya da EFT yoluyla verilen siparişlerin, SATICI tarafından işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ödemenin, SATICI’nın banka hesaplarına ulaştığının görüldüğü tarihtir.

ALICI, banka havalesi ya da EFT yoluyla verdiği siparişlerde, 2 is günu içinde ödemeyi gerçekleştirmediği durumda SATICI’nın siparişi iptal edeceğini kabul eder.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, ürünün tesliminden sonra, ALICI’yA ait kredi kartının, ALICI’nin rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeniyle, banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nin kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya gönderilmesi zorunludur.

MADDE 6- MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ

Mal/hizmet, ALICI’nın teslimini talep etmiş olduğu …… adresinde …… adlı kişi/kuruluşa teslim edilecektir. ALICI’nın kargosunu teslim alırken kontrol etmesi gerekmektedir.Yurtiçi ve yurtdışı gönderilerimizde alıcıların, gönderiyi teslim almadan önce kargo poşetinin hasar alıp almadığını kontrol etmesi ve hasar yok ise gönderiyi teslim alması, hasar var ise (yırtık, patlak, delinme ve ıslanma) gönderiyi teslim almayarak, gelen kargo yetkilisine (kurye)muhakkak tutanak tutturması gerektiğini, tutanağı tutulan gönderimize ait hasarın gerekli evraklar tanzim edildikten sonra 45 gün içerinde ödeneceğini ve tutanağı tutulmayan kargo yetkilisinden(kurye)imza karşılığı teslim alınan ve alındıktan sonra ortaya çıkabilecek kayıptan sorumlu olmayacağımızı beyan ve taahhüt ederiz.

MADDE 7 – TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI

Teslimat masrafları SATICI’ya aittir. SATICI, web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı SATICI’ya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. SATICI, mal/hizmeti siparişinden itibaren 30 (otuz) gün içinde teslim eder ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 10 (on) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

MADDE 8 – ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra mal/hizmetin özenle korunması borcu, ALICI’ YA aittir. Mal/hizmetin tesliminden sonra ALICI’ ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (üç) gün içinde SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde teslimat giderleri ALICI’ya aittir.

ALICIi ya da 3. kişi, ürün iadesiyle birlikte, kendisine gönderilen fatura, irsaliye, sertifika, sigorta formları, ürün kutusu, ambalajı ve diğer tüm evrak ve materyalleri, eksiksiz olarak SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Faturadaki iade bilgileri alanları doldurularak imzalanıp gönderilmeyen ürünlerin KDV’si ve varsa diğer yasal yükümlülükleri iade edilmez. İade gönderimi sırasında, kargo firmalarından, ya da iade işlemini gerçekleştiren ALICI’dan kaynaklanan sebeplerle, ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma, hasar ya da benzeri değer kaybettirici her türlü durumun sorumluluğu iadeyi gerçekleştiren ALICI ’ya aittir.

Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.

MADDE 9 – SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SATICI, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

SATICI, ALICI’nin siparişi kendisine ulaştırdığı andan itibaren en geç otuz gün içerisinde edimini yerine getirir. Bu süre tüketiciye daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla on gün uzatılabilir.

Sözleşme konusu mal/hizmet, ALICI’ dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI, cayma beyanının kendisine ulaşmasından sonra 14 (ondört) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder.Haklı gerekçelerle SATICI, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir.

Çeşitli sebeplerle, sipariş verilen ürünlerin üretimi mümkün olmayabilir. SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirir. Ödemiş olduğu bedel ve borç altına sokan tüm belgeleri 10 gün içinde ALICI’ya iade eder.

Siparişi verilen ürünlerin, SATICI tarafından el emeğiyle üretimi sonucunda, ürünlerin karat ve gramlarında +-% 10 farklılık oluşabilmektedir. Yüzüklerin, ALICI’nin belirteceği yüzük ölçüsüne göre ayarlanması nedeniyle altın gamında farklılık oluşabilmektedir.

ALICI, sipariş verdiği ürünün kendisine veya teslimat adresi olarak belirttiği adresteki kişi/ kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya www.thenott.co sitesinde belirtilen iletişim formu, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünlerin Madde 15’de belirtilen “Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Ürünler” kapsamında olmaması gerekmektedir. SATICI, kendisine bildirimde bulunulmadan yapılan iadeleri kabul etmeme hakkına sahiptir.

ALICI ya da 3. kişi, ürün iadesiyle birlikte, kendisine gönderilen fatura, irsaliye, sertifika, sigorta formları, ürün kutusu, ambalajı ve diğer tüm evrak ve materyalleri, eksiksiz olarak

SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Faturadaki iade bilgileri alanları doldurularak imzalanıp gönderilmeyen ürünlerin KDV’si ve varsa diğer yasal yükümlülükleri iade edilmez. İade gönderimi sırasında, kargo firmalarından, ya da iade işlemini gerçekleştiren ALICI’dan kaynaklanan sebeplerle, ürün ve ürünle birlikte gönderilen evrak ve materyallerde meydana gelen bozulma, hasar ya da benzeri değer kaybettirici her türlü durumun sorumluluğu iadeyi gerçekleştiren ALICI’ya aittir.

Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ye iade edilir.

MADDE 10 – SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Mal/hizmetin Cinsi ve Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dâhil Satış Bedeli www.thenott.co adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

Ürünler el yapımı olduğu için gönderilen ürün ile fotoğraftaki ürün arasında küçük farklılıklar gözlenebilir. 

Kullanılan malzemelerin stok durumuna göre ürünlerde hafif ton farklılıkları olabilir.

MADDE 11 – MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI

Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 12 – VADELİ FİYAT

Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan vadeye göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 13 – ÖDEME PLANI

ALICI’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalanmış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 14 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’ ya faks, e-posta (thenott@creativo.ist) veya +90 532 409 82 46 no’lu telefon ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 14. madde hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.thenott.co web sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedeli ALICI’ ya iade edilir ve 14 (ondört) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse, ALICI’ ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli SATICI tarafından karşılanır. Paketin SATICI’ya gelişi sırasındaki tüm sorumluluk ALICI’ya aittir.

MADDE 15 – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK MAL/HİZMETLER

Aşağıda sayılan ürünler cayma hakkı kapsamında iade edilemezler.

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler:

a) Müşterinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan,

b) Müşteri tarafından mutad kullanımın dışında kullanılan ürünler.

c) Kişiye özel olarak üretilen ürünler (isim yazılan ürünler) kampanyalı ürünler, outlet kategori ürünleri, alıcının isteği ile kişiye özel olarak üretilen, üzerinde değişiklik veya ilave yapılarak kişiye özel hale getirilen, özel ölçü yapılan ürünler (Standart yüzük ölçüsü 13-14 dışında istenen bir ölçü, bileklik ölçü değişimi, yazı yazma, farklı taşla üretim vb), indirimli ürünler, fırsat ürünleri, saatler vs kesinlikle iade alınamamaktadır.

MADDE 16 – TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’ dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 17 – YETKİLİ MAHKEME

İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda ALICI’nin veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Satıcı:

www.thenott.co

Alıcı:

Tarih:

bottom of page